Zmienione rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, ma być - jak poinformowało PAP ministerstwo - opublikowane w Dzienniku Ustaw jeszcze w sobotę.

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, minister zdrowia określa w drodze rozporządzenia m.in. wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji osób chorych na chorobę zakaźną albo osób podejrzanych o zachorowanie na nią, a także obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

Hospitalizacja w tym przypadku ma na celu odosobnienie osób chorych, u których stwierdzono zakażenie lub chorobę zakaźną.

W uzasadnieniu wskazano, że zmiana rozporządzenia wynika z aktualnej fazy rozwoju epidemii, szczególnie konieczności dywersyfikacji osób chorych na takie, które ze względu na stan zdrowia nie muszą być hospitalizowane, a mogą zostać poddane leczeniu w warunkach domowych zapewniających właściwą izolacje.

Dlatego też regulacja doprecyzowuje, iż obowiązkowej hospitalizacji podlegają osoby, u których stwierdzono COVID-19, jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia w ramach izolacji odbywanej w warunkach domowych.

Izolacja - jak wskazano - to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną lub o nią podejrzewanych, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na innych.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu zaznaczono, że ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia przepisów w życie.

Według najnowszych danych w Polsce potwierdzono 103 przypadki koronawirusa, trzy osoby zmarły, a 13 wyleczono. Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1,5 tys. testów. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ pad/