Redakcja

Redakcja

Jesteśmy otwarci na prezentację i patronat nad imprezami i wydarzeniami mając odpowiednie zaplecze techniczne i szeroką rzeszę odwiedzających serwis. O skuteczności naszych działań świadczy wysokie zadowolenie organizatorów, z którymi współpracujemy oraz kilkadziesiąt imprez w Inowrocławiu, Bydgoszczy, i spoza województwa, nad którymi corocznie obejmujemy patronat medialny.

Kolegium redakcyjne portalu:

Skrzynka kontaktowa: portal@ino-online.pl

Maciej Piątek
redaktor naczelny
maciej.piatek@ino.online

Marek Jasik
marek.jasik@ino.online

Joanna Jasik
joanna.jasik@ino.online

Joanna Labuda
joanna.labuda@ino.online

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część portalu ino.online nie może być kopiowana, reprodukowana lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi lub w inny sposób wykorzystywana bez zgody właściciela serwisu.

Materiały opatrzone źródłem pochodzenia i danymi autora są zamieszczane jako "przedruki" lub "informacje bieżące" zgodnie z zapisami ustaw prawo autorskie i prawo prasowe.