"Szanowny Panie Premierze,
w imieniu grupy mieszkańców Inowrocławia oraz Żnina, Barcina, Rogowa, Piechcina i poszczególnych wsi w ich okolicach zwracam się z wnioskiem o podjęcie natychmiastowych działań w kierunku zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów na trasie Inowrocław - Żnin w godzinach popołudniowych w dni robocze, w soboty i niedziele oraz w święta. Wnoszę, aby linie komunikacyjne funkcjonowały każdego dnia do godz. 23.00.

Wnoszę również, aby stworzyć kursy obejmujące wioski położone przy bocznych trasach na linii Żnin - Inowrocław, które już obecnie są całkowicie pozbawione połączeń komunikacyjnych. Tym samym mieszkańcy tych wiosek są całkowicie wykluczeni komunikacyjnie. W efekcie nie mogą dojechać środkami komunikacji publicznej nawet do najbliższego miasta. Mieszkańców tych miejscowości nie stać także na wynajęcie taksówki, których w Żninie jest zaledwie 4.

Obecnie mieszkańcy Żnina i okolic w godzinach popołudniowych oraz w weekendy są wykluczeni komunikacyjnie. Problem dotyczy przede wszystkim osób biednych, których nie stać na prywatne samochody. Ostatni autobus z Inowrocławia do Żnina wyjeżdża o godz. 15.24, z kolei ze Żnina do Inowrocławia o godz. 15.10. Z kolei w soboty, niedziele i święta autobusy na tej trasie w ogóle nie jeżdżą. Proponowane rozwiązanie zapobiegnie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców naszego regionu zamieszkałych przy trasie Inowrocław - Żnin.

W tym miejscu nadmieniam, że mieszkańcy Żnina, Barcina, Piechcina i licznych wsi w okolicy nie mają alternatywnego rozwiązania komunikacyjnego w postaci transportu kolejowego. Tym samym komunikacja autobusowa jest jedyną możliwością transportu zbiorowego. Tymczasem dodatkowe linie komunikacyjne zapewnią dostęp dzieci i młodzieży do szkół, do możliwości dodatkowego kształcenia np. w formie fakultetów, oferowanego przez Inowrocław. W tym miejscu podkreślam, że w Żninie i okolicach mieszka mnóstwo zdolnej młodzieży, a mnóstwo osób z tamtych okolic studiuje w Toruniu. Powyższe uzasadnia, aby funkcjonowała bezpośrednia linia komunikacyjna na trasie Żnin - Toruń, biegnąca przez Inowrocław.

Dodatkowe połączenia komunikacyjne umożliwią dorosłym dojazd do pracy, a osobom chorym dojazd do lekarzy i szpitala. Również dodatkowe połączenia umożliwią kontakty towarzyskie między ludźmi. Częstsze połączenia komunikacyjne zapewnią wzajemny dostęp mieszkańców Inowrocławia i Żnina oraz okolic tych miast do różnych atrakcji kulturalnych i turystycznych, oferowanych przez oba powiaty tj. np. do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji, Zaurolandia Rodzinny Park Rozrywki w Rogowie.

Wyjaśniam, że w połowie ubiegłego roku rozpocząłem działania w kierunku zwiększenia częstotliwości kursowania autobusów na trasie Inowrocław - Żnin w godzinach popołudniowych, w weekendy oraz w święta.

Wystąpiłem z pismami z dnia 29.08.2022 roku do Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz do Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna. Następnie pismami z dnia 21.09.2022 roku zwróciłem się o pomoc w realizacji tej inwestycji do władz Powiatu Żnińskiego. Kolejne pisma z dnia 21.11.2022 roku skierowałem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ Solidarność oraz do władz gmin Żnin i Barcin. Z kolei pismem z dnia 09.12.2022 roku zwróciłem się o wsparcie tego projektu do Ministra Infrastruktury.

Niestety jak dotychczas moje działania nie okazały się skuteczne. Urzędnicy wzajemnie przerzucają się odpowiedzialnością za zorganizowanie linii komunikacyjnych m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zamiast podjąć stosowne działania w sprawie przekazał moje pismo w sprawie do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mimo że posiadał wiedzę, że skierowałem wcześniej pismo w przedmiotowej sprawie do Marszałka Województwa. Tymczasem mieszkańcy Żnina i okolicznych wsi nada cierpią z powodu wykluczenia komunikacyjnego.

Przedstawiony problem wymaga szybkiego i natychmiastowego działania, o co proszę Pana Premiera. W szczególności proponuję, aby Pan Premier albo Pański przedstawiciel dokonał wizji lokalnej na miejscu, aby przekonać się osobiście o wykluczeniu komunikacyjnym wspomnianych mieszkańców."

radny Jarosław Mrówczyński