- Z uwagi na deficyt kadry medycznej w związku ze stwierdzeniem ogniska zakażenia COVID-19 w Oddziale Neurologii i Oddziale Udarowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu informuję, że od 9 listopada 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przyjęcia planowe pacjentów na leczenie szpitalne w Oddziale Neurologicznym, z wyjątkiem przyjęć pacjentów w trybie pilnym/nagłym. W związku z powyższym proszę o niekierowanie pacjentów wymagających leczenia neurologicznego do naszego Szpitala do odwołania - czytamy w komunikacie dyrektora placówki.

Jednocześnie od 9 listopada przywrócono przyjęcia pacjentów na oddziale udarowym.