Przebudowana droga uzyska przekrój jezdni o szerokości od 5 do 5,50 m., obustronne pobocza, zjazdy i chodniki o szerokości 1,5 m. Będą też nowe przepusty, bariery ochronne, przystanki i oświetlone lampami LED przejście dla pieszych.

Przebudowa tej drogi będzie kosztować ponad 8 milionów złotych, w tym blisko połowę stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Powiatu Inowrocławskiego.