Prace wykona firma z Inowrocławia, która zaoferowała najniższą kwotę - 279 tys. złotych. Pod uwagę brano również okres gwarancji oraz doświadczenie kierownika budowy. Pozostali wykonawcy zaproponowali kwoty od 335 tys. złotych do 748 tys.

W zakres prac wchodzą m.in. demontaż murów ogniowych, okapów, gzymsów, systemu odprowadzania wody deszczowej, instalacji odgromowej, przygotowanie podłoża, wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropapy, ułożenie pokrycia dachowego, wykonanie obróbek blacharskich, systemu odprowadzania wody deszczowej oraz odtworzenie instalacji odgromowej.

Termin wykonania robót określono maksymalnie na 12 listopada. Środki, które zostaną wydane na remont dachu początkowo były przeznaczone jako zabezpieczenie na remont basenu odkrytego przy ul. Świętokrzyskiej. Z powodu braku rządowych i unijnych programów dofinansowania takich inwestycji, zdecydowano o ich przesunięciu na naprawę dachu hali. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej prezydent Inowrocławia argumentował, że kwota kilkuset tysięcy złotych pozwoliłaby jedynie na zakup nowych filtrów, a o remoncie generalnym basenu nie byłoby mowy, dlatego pieniądze zostaną wydane na naprawę przeciekającego dachu.