W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i dowiemy się, jakie są terminy wymagane do posiadania świadectwa energetycznego, oraz jak przebiega cały proces jego uzyskania. Jeśli jesteś zainteresowany tym, jak ocenić efektywność energetyczną swojego budynku i spełnić obowiązek informacyjny, koniecznie kontynuuj czytanie!

Co to jest świadectwo energetyczne i dlaczego jest ważne dla właścicieli nieruchomości

Świadectwo energetyczne to niezwykle istotny dokument dla właścicieli nieruchomości, który określa charakterystykę energetyczną danego budynku lub jego części. Wskazuje ono na zużycie energii oraz emitowane ilości dwutlenku węgla, co umożliwia ocenę efektywności energetycznej nieruchomości.

Dlaczego jest to istotne? Przede wszystkim pozwala oszacować, ile energii zużywa budynek i jakie są związane z tym koszty. Ponadto, świadectwo energetyczne jest także ważnym wskaźnikiem wpływu naszej nieruchomości na środowisko.

To z kolei zyskuje na znaczeniu w obliczu wzrastającej globalnej świadomości ekologicznej. W niektórych przypadkach świadectwo energetyczne jest wymagane prawem.

Dotyczy to np. nowo wybudowanych budynków, które zostaną oddane do użytku po 30 kwietnia 2023 roku. Ponadto, osoby, które planują sprzedaż lub wynajem swojej nieruchomości, także muszą dysponować tym dokumentem.

Jeżeli chcesz podać na sprzedaż swój dom, oferta powinna zawierać informację o charakterystyce energetycznej budynku na rzecz której sporządzono ważne świadectwo energetyczne z gwarancją oceny. Co więcej, niektóre samorządy mogą zarządzać obowiązkiem posiadania świadectw energetycznych w przypadku istniejących budynków, o powierzchni większej niż 250 m

Zatem zawsze warto sprawdzić to szczegółowe informacje w lokalnym urzędzie miejskim lub gminnym. Aby uzyskać świadectwo energetyczne, należy zgłosić się do uprawnionego audytora energetycznego, który przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi odpowiedni raport. W przypadku nowych budynków, dokumentacja zawierająca informacje dotyczące charakterystyki energetycznej powinna być dostępna podczas realizacji inwestycji.

Istnieje także możliwość skorzystania z usług firm specjalizujących się w tych sprawach, które oferują kompleksowe wsparcie w procesie uzyskania świadectwa. Należy pamiętać, że koszt uzyskania świadectwa energetycznego może się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wielkość i lokalizacja nieruchomości. Jednak jest to inwestycja, która z pewnością się zwróci, zarówno poprzez oszczędności wynikające z optymalizacji zużycia energii, jak i potencjalnie wyższą wartość nieruchomości na rynku.

Kiedy jest wymagane posiadanie świadectwa energetycznego

W przypadku sprzedaży lub wynajmu budynków lub ich części, posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe, chyba że spełnione są określone wyjątki. Dokument ten zawiera informacje o zużyciu energii przez budynek i jest ważny przez 10 lat od daty jego sporządzenia.

Wymóg posiadania świadectwa dotyczy przede wszystkim budynków (lub ich części): mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz używanych przez jednostki organizacyjne niebędzące osobami prawnymi. Powinno się je umieszczać w widocznym miejscu w oknach lub wejściach budynków. Istnieje kilka wyjątków, gdy nie trzeba posiadać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Dotyczą one na przykład budynków o użytkowej powierzchni do 50 metrów kwadratowych, które służą maksymalnie przez 4 miesiące w roku. Wyłącza się także obiekty rolnicze, tymczasowe budynki z okresem użytkowania do dwóch lat oraz obiekty bez instalacji ogrzewczej.

Należy jednak pamiętać, że uprawniony nabywca lub najemca może żądać przedstawienia świadectwa energetycznego nawet w przypadkach, gdy prawo do tego nie jest bezpośrednio regulowane. Wtedy informacje zawarte w świadectwie będą dla niego kluczowe przy podejmowaniu decyzji dotyczących zużycia energii i kosztów związanych z eksploatacją budynku. Ważne jest, aby właściciele i zarządcy budynków byli świadomi znaczenia i korzyści posiadania świadectw charakterystyki energetycznej.

Dzięki nim można identyfikować obszary wymagające poprawy efektywności energetycznej i podejmować działania mające na celu obniżenie kosztów związanych z energią. Ponadto, posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego może wpływać pozytywnie na wartość nieruchomości i jej atrakcyjność dla potencjalnych nabywców lub najemców.

Kto jest uprawniony do wydawania świadectw energetycznych

W Polsce uprawnionymi do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej są osoby spełniające określone wymagania prawne. Świadectwa te mogą wystawiać osoby, które:

Posiadają odpowiednie wykształcenie - ukończone studia wyższe techniczne na kierunku związanym z budownictwem, architekturą, inżynierią środowiska, energetyką lub pokrewnymi dziedzinami.

Posiadają certyfikat - ukończony kurs specjalistyczny z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i pomieszczeń oraz zdany egzamin państwowy.

Posiadają doświadczenie zawodowe - osoby z odpowiednim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania, nadzoru budowlanego lub zarządzania budynkami mogą również uzyskać uprawnienia do wydawania świadectw.

Regulacje te są zgodne z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków oraz innymi przepisami prawa budowlanego w Polsce. W praktyce oznacza to, że świadectwa charakterystyki energetycznej mogą wystawiać zarówno inżynierowie budownictwa, architekci, jak i specjaliści w zakresie energetyki budynków, pod warunkiem spełnienia powyższych wymagań. Największą firmą w Polsce w dziedzinie świadectw energetycznych jest https://e-swiadectwa.com/

Jakie są koszty uzyskania świadectwa energetycznego

Jednym z istotnych aspektów uzyskiwanych świadectw energetycznych jest związany z tym koszt. Osoby zainteresowane takim dokumentem muszą być gotowe na poniesienie pewnych wydatków związanych z jego sporządzeniem. Koszty uzyskania świadectwa energetycznego uzależnione są od różnych czynników, takich jak rodzaj i wielkość budynku, położenie czy też stopień skomplikowania przeprowadzonych działań.

Koszty związane z uzyskaniem świadectwa energetycznego mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Na ich wysokość wpływa wiele czynników.

Na przykład, w większych budynkach cena może być wyższa ze względu na konieczność przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy. Ponadto, usługodawcy świadczący te usługi na różnych rynkach mogą różnić się w swojej polityce cenowej. W przypadku niewłaściwej dokumentacji, koszty mogą również wzrosnąć z powodu konieczności powtórzenia badania, co wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Dlatego zawsze warto skorzystać z usług doświadczonego i wiarygodnego certyfikatora energetycznego, który zapewni profesjonalne i kompleksowe wsparcie. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie świadectwa energetycznego wiąże się nie tylko z kosztami, ale także z pewnymi korzyściami finansowymi.

Dzięki informacjom zawartym w świadectwie, właściciele i użytkownicy budynków mogą podejmować świadome decyzje w celu redukcji zużycia energii i obniżenia rachunków. W dłuższej perspektywie czasowej oszczędności finansowe mogą przewyższyć poniesione koszty. Ważne jest, aby każdy, kto posiada budynek, w którym jest to wymagane, uzyskał aktualne świadectwo energetyczne.

Pomimo pewnych kosztów z tym związanych, warto podejść do tego tematu z odpowiedzialnością i dążyć do zwiększenia efektywności energetycznej naszych budynków. Poprzez to przyczyniamy się nie tylko do ochrony środowiska, ale także do unikania niepotrzebnych kosztów związanych z nadmiernym zużyciem energii.

Jakie informacje zawiera świadectwo energetyczne i jak długo jest ważne

Świadectwo energetyczne to istotny dokument, który dostarcza informacji o efektywności energetycznej budynku. Zawiera on kluczowe dane, takie jak roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, zapotrzebowanie na ciepło i energię końcową, jak również udział energii ze źródeł odnawialnych. Świadectwo energetyczne może być zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Co dokładnie znajdziemy w świadectwie energetycznym? Poza podstawowymi informacjami o budynku, takimi jak adres i charakterystyka techniczna, dokument zawiera również wskaźniki efektywności energetycznej.

Najważniejszym z nich jest wskaźnik EP, czyli roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym bardziej energooszczędny jest budynek.

W świadectwie możemy także znaleźć informacje na temat wielkości emisji CO2 oraz udziału energii ze źródeł odnawialnych. Świadectwo energetyczne ważne jest przez 10 lat od daty jego wydania. Jednakże istnieje jedno ważne zastrzeżenie – dokument ten może wymagać aktualizacji, jeśli zostaną przeprowadzone istotne zmiany w budynku, które wpłyną na jego charakterystykę energetyczną.

Na przykład, modernizacja systemu ogrzewania czy instalacja paneli fotowoltaicznych mogą wpłynąć na wskaźniki efektywności energetycznej budynku. W takim przypadku konieczne będzie sporządzenie nowego, zaktualizowanego świadectwa.

Podsumowanie

Świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży, wynajmie lub oddaniu do użytkowania budynku lub lokalu. Aby je uzyskać, należy zlecić sporządzenie odpowiedniego audytu energetycznego. Dokument ten zawiera informacje o zużyciu energii w budynku i jest ważny przez 10 lat.

Świadectwo można zdobyć poprzez skorzystanie z usług certyfikowanych firm i specjalistów w tej dziedzinie.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne dla budynku? Jakie są kryteria wymagające jego uzyskania? Gdzie można złożyć wniosek o wydanie świadectwa energetycznego?

Świadectwo energetyczne jest wymagane przy sprzedaży, wynajmie lub oddaniu do użytkowania nowo powstałego budynku. Wniosek o jego wydanie można złożyć w odpowiednim organie kontrolnym, takim jak np. wydział architektury i budownictwa w urzędzie miasta.