- Decyzja o wyłączeniu obiektu z użytkowania została podjęta na podstawie analizy stanu technicznego, w jakim budynek się znajduje. W stanie faktycznym północna część obiektu nie nadaje się do dalszego użytkowania, jest bowiem pozbawiona dachu (nad lokalami i klatką schodową). Resztki konstrukcji, które pozostały, są spalone. Niezbędna jest zatem odbudowa dachu. Aby budynek mógł w całości być ponownie użytkowany, należy odbudować dach - mówi nam Ewa Ławińska, starsza Inspektor PINB w Inowrocławiu.

Zarządca budynku otrzymał wytyczne, które zostały zawarte w pięciu punktach. Określone zostały także terminy, w jakich prace naprawcze muszą zostać wykonane.

Zobacz też: Mieszkańcy: Pożar wybuchł podczas prac na dachu

Zarządca został zobowiązany:

  1. dokonać odbudowy dachu i uszkodzonych przegród konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych
    w terminie do 30 kwietnia 2024 r.,
  2. dokonać zabezpieczenia obiektu poprzez odtworzenie przegród, które uległy zniszczeniu, w sposób zapewniający dalsze, bezpieczne użytkowanie obiektu oraz dokonać trwałego zabezpieczenia na klatce schodowej uniemożliwiającego dostęp osób postronnych na poziom lokali nr 17 i 18 pod nadzorem i w sposób wskazany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego w terminie do 05 kwietnia 2024 r.
  3. dokonać zabezpieczenia północnej części obiektu przed wstępem osób postronnych oraz wygrodzenia wokół uszkodzonej części budynku (elewacja frontowa oraz tylna) w odległości 4 [m] od lica przegród zewnętrznych przy użyciu ogrodzenia o wysokości min. 1,5 [m] do czasu wykonania obowiązku,
    o którym mowa w pkt. 2 w terminie do 22 marca 2024 r. oraz:
  4. do czasu wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. nr 1, zakazuję użytkowania lokalu mieszkalnego nr 17 i 18,
  5. do czasu wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. nr 2, zakazuję użytkowania budynku w zakresie klatki od północnej ściany szczytowej (w której doszło do pożaru).