Polisy ze względu na liczbę ubezpieczonych

Towarzystwa ubezpieczeniowe dostarczają wielu produktów, łatwo więc dostosować je do własnych preferencji. Najpopularniejszym rozróżnieniem jest podział na polisy ze względu na liczbę ubezpieczonych osób. Powszechne rozwiązanie, na które może zdecydować się każdy dorosły, to indywidualne ubezpieczenie na życie. W przypadku takiego produktu można włączyć w zakres jego ochrony również swoich najbliższych – partnera, współmałżonka czy dzieci. Limit to 10 osób. Wykupując taką polisę, samodzielnie można też wybrać, ile czasu będzie trwała umowa, jaka będzie suma ubezpieczenia oraz co ono obejmie. Istnieje też szansa, aby od razu zdecydować się na dodatkową ochronę, np. od niezdolności do pracy, w razie urazu ciała i potrzeby rehabilitacji lub leczenia itp. Cena takiej polisy zależy od wielu kwestii, m.in. stanu zdrowia czy wieku objętej nią osoby.

Drugi typ polisy na życie to ubezpieczenie grupowe. Nie wykupuje się go samemu – taki produkt można otrzymać od swojego pracodawcy. Jest on mniej elastyczny. Zakres ochrony ustala bowiem przedsiębiorca – jest on taki sam dla wszystkich pracowników. Składka takiej polisy jest jednak zazwyczaj tańsza. Przy jej ustalaniu nie bierze się też pod uwagę wieku czy stanu zdrowia indywidualnych osób, tylko uwzględnia się całą grupę podwładnych.

Polisa ze względu na cel i przeznaczenie składki

Polisy na życie mogą mieć różne cele. Najbardziej rozpowszechniony rodzaj skupia się na funkcji ochronnej. Zabezpiecza on na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Można także zdecydować się na ubezpieczenie na dożycie. Wówczas pieniądze otrzymuje się w momencie dożycia końca umowy zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ciekawym rodzajem polisy o charakterze ochronno-oszczędnościowym jest także ubezpieczenie posagowe. Jego celem jest zabezpieczenie przyszłości dziecka. W jego ramach można gromadzić pieniądze, które zostaną wypłacone podopiecznemu, gdy osiągnie on określony wiek (między 18 a 25 lat).

Kolejnym typem produktu jest ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne. Jest to tzw. polisa z funduszem inwestycyjnym. Wówczas część opłacanej składki jest odprowadzana na jego poczet. Pozwala to zwiększyć kapitał. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z pewnym ryzykiem.

Inne typy ubezpieczeń na życie

Warto wspomnieć też o podziale polis na życie ze względu na czas ich trwania. Dostępne są rozwiązania bezterminowe (a więc do śmierci osoby ubezpieczonej) oraz terminowe. W tym drugim przypadku można wybrać ochronę na 12 miesięcy lub dłużej, np. 10, 20 lub 30 lat.

Dodatkowo polisy różnią się od siebie pod względem wieku osoby, która je wykupuje. Taki produkt można nabyć po ukończeniu 18 lat. Górny limit wieku jest ustalany indywidualnie przez firmy ubezpieczeniowe.

Oprócz tego ubezpieczenia można podzielić pod względem ich konstrukcji. Wyróżnia się przy tym polisy czyste (skupiające się na ochronie ubezpieczonej osoby) oraz mieszane (spełniające dodatkową funkcję gromadzenia oszczędności lub inwestowania).