Na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia zostanie przeznaczone 389 tys. zł, w tym 107 tys. zł na ochronę i promocję zdrowia, a 282 tys. zł na pomoc społeczną, w tym na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, ogrzewalni oraz pomoc dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej.

Na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej na terenie osiedla Piastowskiego w Inowrocławiu Miasto zabezpieczyło środki w wysokości 70 tys. zł. Celem realizacji tego zadania jest objęcie wsparciem i udzielanie pomocy dzieciom w przypadkuewidentnych zaniedbań wychowawczych rodziców. Kwota 140 tys. zł to suma przeznaczona na prowadzenie banku żywności oraz magazynu mebli. Dzięki jego funkcjonowaniu można wydawać odzież, meble i inne artykuły gospodarstwa domowego mieszkańcom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

- Pomimo trudnej sytuacji finansowej samorządu, staramy się zabezpieczyć wystarczające środki na pomoc osobom potrzebującym. W kolejnym roku nie rezygnujemy z tego i ogłaszamy konkursy dla organizacji pozarządowych – mówi prezydent Ryszard Brejza.

Zobacz też: Podwyżki dla prezydenta i radnych przegłosowane

Oferty na poszczególne konkursy należy składać do 20 grudnia 2021 r. do godziny 15.30, za pomocą generatora ofert. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bip.inowroclaw.pl w zakładce Otwarte Konkursy Ofert, a także na stronie www.inowroclaw.pl w zakładce Dla Mieszkańców/Organizacje Pozarządowe oraz u Karola Leguminy – Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, pod numerem telefonu 52 355 52 99.