Zakrojone na szeroką skalę działania prowadzone na odcinkach Włocławek-Nieszawa i Nieszawa-Toruń nie przyniosły efektu.