Kontaktować się można pod numerem 501 194 612, na który należy zgłaszać się wysyłając sms-a o treści "KONSULTACJA COVID-19", podając swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko oraz numer telefonu. - Po otrzymaniu sms-a nastąpi kontakt psychologa z osobą zgłaszającą się. Do złożenia zgłoszenia w tym trybie uprawnieni są uczniowie pełnoletni lub rodzice, opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich - informuje Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.