Od początku kadencji w sejmie pracuje parlamentarny zespół ds. ochrony pojezierzy. - Prace są bardzo intensywne. Ich celem jest m.in. wypracowanie rozwiązań na rzecz ratowania kujawsko-pomorskich jezior wchodzących w skład Pojezierza Gnieźnieńskiego - mówi poseł Magdalena Łośko, członek zespołu. Wspólnie z senatorem Krzysztofem Brejzą i we współpracy ze stowarzyszeniem Eko-Przyjezierze zainicjowała poszukiwanie konkretnych, potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć na rzecz kujawsko-pomorskich jezior m.in. poprzez współpracę dwóch województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

zespol

W odpowiedzi skierowanej na ręce parlamentarzystów, marszałek Piotr Całbecki poinformował, że podjął rozmowy z przedstawicielami województwa wielkopolskiego, w trakcie których ustalono możliwości współpracy pomiędzy dwoma regionami.

Jeszcze w styczniu ruszyć mają spotkania dotyczące propozycji konkretnych działań, umożliwiających pozyskanie funduszy dla ratowania jezior i stabilizowania poziomu wód powierzchniowych na wspomnianym obszarze. Jak wskazują parlamentarzyści, źródłami finansowania mogą być Fundusz odbudowy i Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji.