Przemoc domowa to nadal poważny problem w powiecie inowrocławskim. W 2019 roku policjanci prowadzili w sumie 250 niebieskich kart dokumentujących znęcanie się nad bliskimi. W tym roku tylko od stycznia do marca założono ich aż 102 (dane z pozostałych miesięcy obecnie nie są dostępne).

Warto wiedzieć, że niebieską kartę może założyć policja, ośrodki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych czy też służba zdrowia. Jej założenie rozpoczyna procedurę działania przeciwko przemocy. Bezpośredni kontakt z domownikami ma między innymi dzielnicowy, który systematycznie odwiedza rodzinę i monitoruje sytuację. Współdziała też z innymi instytucjami, by wesprzeć rodzinę oraz wyegzekwować od sprawcy przestrzeganie prawa.

Lepsza ochrona ofiar

Od dziś w Polsce obowiązują nowe przepisy w ramach tzw. ustawy antyprzemocowej, która zakłada wprowadzenie szybkiego postępowania w sprawach dotyczących opuszczenia przez osobę stosującą przemoc wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do budynku.

  • Nakaz w tych sprawach będzie wydawała policja lub żandarmeria wojskowa. Będzie on obowiązywać przez 14 dni, a na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może przedłużyć ten okres.

  • Nakaz ten będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

  • Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja będzie mogła zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy narazi się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

  • Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe będą mogły być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji. Będzie ona też zobowiązana do udzielania sądowi wszelkiej pomocy niezbędnej do szybkiego zakończenia sprawy, np. przy ustaleniu adresu świadka.

Przypomnijmy, że ofiary przemocy domowej na terenie powiatu inowrocławskiego mogą korzystać z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.