Jak podano, rozpoczynający się szczyt świąteczny oznacza zwiększoną liczbę przesyłek dla operatorów pocztowych, ale także konieczność zapewnienia ciągłości działania w sytuacji epidemii. Według Poczty sezonowe zwiększenie liczby pracowników zatrudnionych w sortowniach ma szczególne znaczenie teraz, w okresie pandemii, kiedy oprócz tradycyjnego wzrostu ilości paczek w tym okresie należy także liczyć się z ryzykiem absencji.

Poczta poinformowała, że nowozatrudnione osoby trafiły do dziewięciu dużych sortowni Poczty Polskiej - w Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Największa grupa zasiliła sortownię stołeczną.

Firma podała, że dotychczas zaaplikowało ponad 1600 osób, a rekrutacje wciąż trwają. Poszukiwani są przede wszystkim pracownicy sortowni oraz kierowcy. W komunikacie zaznaczono, że zatrudnione osoby wykonują pracę w ustalonych godzinach i dniach tygodnia.

Według komunikatu Poczty, osoby, które będą pracować w sortowniach, otrzymają wynagrodzenie w przedziale od 17 zł do 25 zł brutto za godzinę. Dla osób doręczających przesyłki przewidziano stawkę w wysokości 21 zł brutto za godzinę lub 2 zł - 5 zł brutto za doręczoną paczkę. Stawki dla kierowców kierujących pojazdami do 3,5 t. mieszczą się w przedziale 18 zł - 22 zł brutto za godzinę, a dla kierowców pojazdów pow. 3,5 ton: 19 zł - 28 zł brutto za godzinę. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od lokalizacji i zakresu wykonywanych czynności.

W komunikacie wskazano, że Poczta Polska prowadzi także na bieżąco rekrutacje na umowy o pracę; oferty zatrudnienia można znaleźć na stanowiskach m.in. listonoszy, kierowców i pracowników placówek pocztowych oraz pracowników ochrony.

Poczta Polska jest największym operatorem na rodzimym rynku – zatrudnia ponad 80 tys. pracowników, jej sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś

mww/ pad/