Ulica Dąbrówki łączy ulicę Św. Ducha z blokami na osiedlu Piastowskim, z kolei ulica Osiedle Okrężek znajduje się na osiedlu Toruńskim.

- Prace polegają na frezowaniu i ułożeniu warstwy asfaltu wiążącej i ścieralnej – informuje Bogusława Mikołajczak, naczelnik Wydziału Dróg i Transportu inowrocławskiego ratusza. Koszt obu remontów to blisko ćwierć miliona złotych.

Tymczasem wciąż trwa gruntowna przebudowa dróg na osiedlu Stare Miasto. Część mieszkańców za naszym pośrednictwem wyraża swoje obawy o możliwości dojazdu służb ratunkowych.

- Chciałabym poprzez wasz portal zapytać Urząd Miasta w jaki sposób może dojechać pogotowie lub straż pożarna do posesji gdy zajdzie wypadek? Nie ma wytyczonej nawet tymczasowej drogi roboczej do posesji! Gdy dojdzie do tragedii, kto za to odpowie, że pogotowie na czas nie dotarło do chorego, który zmarł? Brniemy w błocie, by dojść do swoich posesji, a mieszka tutaj dużo starszych, schorowanych ludzi - pisze nam pani Marta. Jak dodaje, osobnym problemem jest kwestia odbioru odpadów. Zdaniem naszej internautki te nie są odbierane spod domów, a mieszkańcy muszą je dostarczać do kontenera na skrzyżowaniu ulic Stare Miasto i Młyńskiej. - Mam pytanie, w jaki sposób starsi ludzie mają po pół kilometra idąc przez rowy i błoto, bo mamy zimę, donosić odpady? Pracownicy PGKiM powinni odbierać te odpady spod posesji, gdyż tak jest w umowach, jest to opłacane z naszej strony - dodaje.

Na osiedlu Stare Miasto budowana jest nowa kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg, a także ulice i chodniki. Całość ma potrwać kilkanaście miesięcy i pochłonąć 13 milionów złotych. Poniżej zdjęcia ulic Dąbrówki i Osiedle Okrężek.