Funkcjonariusze będą również reagowali na inne wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Podczas prowadzonych działań wybrane patrole policji będą używać przyrządów kontrolno-pomiarowych do stwierdzenia naruszenia wymagań ochrony środowiska. - W przypadku stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska policja ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny - przypominają policjanci.