Zmiana organizacji ruchu obowiązuje od 30 października godz. 8.00 do 3 listopada 2018 r. godz. 8.00.

INOWROCŁAW

ul. Mątewska

Będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się na odc. od ul. Poznańskiej do cmentarza za wyjątkiem istniejących zatok postojowych. Dodatkowo dostępny będzie parking na terenie Starostwa Powiatowego, przy ul. Mątewskiej 17 w dniach 31.10 - 02.11.2018 r. w godz. 7.00 - 19.00.

ul. Marcinkowskiego

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Libelta do cmentarza obowiązywać będzie obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów za wyjątkiem zatok postojowych. Natomiast jadąc od cmentarza do ul. Metalowców obowiązywać będzie jednostronny zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ww. ulicy.

ul. Marulewska

Od skrzyżowania z ul. Kasztanową i Lipową do pętli autobusowej przy cmentarzu będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się pojazdów. Wprowadzono ruch jednokierunkowy za skrzyżowaniem z ul. Kątną w kierunku ul. Długiej oraz na przyległych ulicach tj. ul. Tulipanowej i Niezapominajki wprowadzono nakaz jazdy w prawo z jednoczesnym ustawieniem zakazu wjazdu w ul. Marulewską.

ul. Długa

Wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej oraz obowiązywać będzie jednostronny zakaz zatrzymywania się pojazdów przemiennie, jadąc od ul. Marulewskiej do ul. Lipowej po prawej stronie, następnie od ul. Lipowej do ul. Św. Ducha po lewej stronie. Na zjeździe z ul. Św. Ducha wprowadzono znak D-4a informujący o braku przejezdności ul. Długiej na odcinku od ul. Św. Ducha do ul. Lipowej.

ul. Cmentarna

Wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Marcinkowskiego do ul. Orłowskiej. Wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się po lewej stronie ulicy (po stronie cmentarza) na odcinku ul. Marcinkowskiego do Orłowskiej. Dodatkowo w celu rozładowania zatłoczonych przycmentarnych parkingów dostępny będzie plac manewrowy WORD dla kierowców, przy ul. Orłowskiej 48 w dniach 1.11 - 2.11.2018 r.

ul. Libelta

Wprowadzono ruch jednokierunkowy od ul. Marcinkowskiego do ul. Metalowców. Wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania od drogi do PKS do ul. Metalowców,

ul. Młyńska

Wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Marcinkowskiego w kierunku ul. Orłowskiej

ul. Metalowców

Wprowadzono jednostronny zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Marcinkowskiego w kierunku ul. Libelta, po północnej stronie

jezdni,

ul. Kątna

Wprowadzono ruch jednokierunkowy na całej długości drogi od ulicy Lipowej do ulicy Marulewskiej. Dodatkowo został wprowadzony jednostronny zakaz zatrzymywania się.

- Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na miejsca do postoju pojazdów w okresie Wszystkich Świętych istnieje konieczność wprowadzenia ruchu jednokierunkowego umożliwiającego wykorzystanie jednego pasa jezdni do postoju pojazdów (dla dróg gminnych i odcinka ul. Marulewskiej), co powoduje konieczność wprowadzenia znaków D-3, B-2, C-2, C-8 oraz B-21 i B-22. Wprowadzenie znaków B-36 ma wprowadzić uporządkowanie w zakresie parkowania pojazdów, tak aby nie powodować komplikacji w ruchu pojazdów oraz nadmiernej uciążliwości dla mieszkańców okolicznych posesji - informuje Zarząd Dróg Powiatowych.

Janikowo

Czasowe oznakowanie drogi powiatowej na terenie miasta: nr 2548C ul. Przemysłowa w Janikowie
i drogach gminnych, w rejonie cmentarza, w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Zmiany obowiązują w dniu 1 listopada - od godz. 8:00 do godz. 17:00. Zakaz zatrzymywania się w ciągu drogi powiatowej 2548C ul. Przemysłowej na długości około 1 km oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Łącznej i ul. Przyjeziernej na całej długości.