Badanie, które doprowadziło do takich wniosków (https://www.hindawi.com/journals/omcl/2019/1574021/) przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Brighama Younga (USA) na grupie 5834 dorosłych Amerykanów. Zespół pod kierunkiem dr. Larry’ego Tucker’a analizował związek pomiędzy długością telomerów a częstością spożycia mleka i zawartością tłuszczu mlecznego.

Telomery są końcowymi i niekodującymi odcinkami chromosomów, stanowiącymi zabezpieczenie przed uszkodzeniami podczas kopiowania nici DNA. Każdy podział komórki powoduje naturalne skracanie się telomerów. Są one więc ściśle skorelowane z wiekiem. Dlatego im starsi ludzie, tym krótsze są ich telomery.

Badacze porównywali uczestników w kilku aspektach: osoby pijące mleko codziennie w porównaniu do osób pijących je raz w tygodniu oraz osoby wybierające mleko pełnotłuste i 2 proc. w porównaniu do osób pijących mleko odtłuszczone i 1 proc.

Prawie połowa osób biorących udział w eksperymencie spożywała mleko codziennie, a 1/4 co najmniej raz na tydzień. Niemal 1/3 uczestników zgłosiła, że zawsze wybiera mleko pełnotłuste, a 30 proc. to, które zawiera 2 proc. tłuszczu. Jedynie 10 proc. badanych spożywało mleko 1 proc., a 17 proc. całkowicie odtłuszczone. Około 13 proc. w ogóle nie piło mleka krowiego.

Okazało się, że każdy 1 proc. wzrostu spożycia tłuszczu mlecznego (czyli picie mleka 2 proc. vs. 1 proc.) wiązał się ze skróceniem telomerów o 69 par zasad azotowych, co - zdaniem naukowców - przekłada się na ponad 4 dodatkowe lata w naszym wieku biologicznym. Po porównaniu ze sobą najbardziej skrajnych przypadków, czyli osób bardzo często pijących mleko pełnotłuste i a osób sięgających wyłącznie po mleko odtłuszczone, Tucker odkrył, że telomery tych pierwszych są aż o 145 par zasad krótsze. „Zdziwiło nas to, jak duże były te różnice” - opowiada autor badania.

Jak dodaje, zaskakujące okazało się również, że osoby w ogóle nie spożywające mleka krowiego miały krótsze telomery niż te, które piły mleko o niskiej zawartości tłuszczu.

„Mleko jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych rodzajów żywności - mówi dr. Tucker. - Ma tyle samo zwolenników co przeciwników. Wyniki naszego badania są kolejnym argumentem w tej niekończącej się dyskusji. Na pewno są warte rozważenia”.

Naukowiec dodaje też, że uzyskane przez jego zespół wyniki potwierdzają obecne wytyczne dietetyczne dla Amerykanów, które zachęcają dorosłych do spożywania mleka o niskiej zawartości tłuszczu - zarówno beztłuszczowego, jak i tego o zawartości tłuszczu na poziomie 1 proc.

„Picie mleka nie jest niczym złym - podsumowuje Tucker. - Po prostu powinniśmy być bardziej świadomi tego, jaki rodzaj mleka wybieramy”. (PAP)

kap/ ekr/