Celem placówki jest zapewnienie wsparcia minimum 20 osobom w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo z terenu gminy Pakość poprzez stworzenie szerokiego wachlarza usług o charakterze opiekuńczym, aktywizującym, kulturalnym oraz prozdrowotnym.

Jak informuje Ośrodek Pomocy Społecznej zajęcia będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00. Będą to między innymi: terapia zajęciowa, rehabilitacja, muzykoterapia, zajęcia artystyczne, kulturalne, wycieczki, spotkania okazjonalne. Zajęcia będą prowadzone przez specjalistów w określonych dziedzinach, a seniorzy będą pozostawać pod opieką doświadczonej opiekunki oraz instruktora. Otrzymają również wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i podwieczorku.

To pierwsza tego typu placówka działająca na terenie miasta i gminy Pakość. Całkowity koszt inwestycji to 360 tys. zł.