Opozycja podważała konieczność zaplanowanych w budżecie podwyżek opłat i ograniczenia inwestycji w przyszłym roku. Zdaniem radnych PiS sytuacja budżetowa miasta nie pogorszyła się przez decyzje rządu, a samorządy mają mieć większe wpływy z podatków, dzięki wzrostowi gospodarczemu.

- Nie jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które mówi o takich trudnościach. W ciągu 17 lat mojej pracy nie było takiego roku, abyśmy byli zaskakiwani decyzjami rządowymi w tak dotkliwy sposób, które oddziałują na nasz budżet. Wszystkie samorządy mówią jednym językiem - polityka rządu jest polityką antysamorządową - mówił Ryszard Brejza. Ze strony opozycji wskazywano też na rezygnację z miejskiego programu dotowania wymiany pieców. Włodarz nazwał te zarzuty demagogią, bo mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie na wymianę źródeł ogrzewania poprzez fundusz ochrony środowiska, a sami radni PiS nie głosowali za poprzednim budżetem, w którym zapisano środki na ten cel.

Ryszard Brejza przypomniał też, że od 2014 roku miasto nie podnosiło podatków. - Nie było takiej potrzeby, wcześniej gospodarka nie była rozregulowana, mieliśmy do czynienia ze stabilną sytuacją finansową - zwrócił uwagę włodarz i podkreślił, że przyszłoroczny budżet będzie trudny do wykonania.

Rok 2020 to m.in. kontynuacja budowy przedłużenia ulicy Długiej, a także zupełnie nowa inwestycja polegająca na przebudowie ul. Szklarskiej, rozbudowie ul. Budowlanej wraz z remontem Staropoznańskiej. Zapisano też budowę ścieżek rowerowych, parkingów, chodników i doświetlenie przejść dla pieszych. Największą inwestycją będzie jednak budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Staszica (współfinansowana przez powiat, miasto, samorząd województwa i z udziałem środków rządowych), przebudowa ul. Górniczej i dokończenie budowy ul. Prymasa Glempa. Około pół miliona złotych pochłoną dwie nowe inwestycje w centrum miasta - chodzi o zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Poznańskiej i ul. Mała Rybnicka, a także budowę parku kieszonkowego przy ul. Szerokiej. Zagwarantowano też środki na wykup mieszkań i modernizację przeszło 20 budynków komunalnych, głównie w Mątwach.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu, ale zaleciła ostrożność i bieżące monitorowanie dochodów, wydatków i dużej dyscypliny finansowej. W budżecie zapisano dochody na poziomie blisko 365 mln zł, wydatki - 375 mln zł. 10-milionowy deficyt miasto zamierza pokryć kredytem.