- Spór zbiorowy jaki do tej pory toczył się pomiędzy dyrekcją szpitala, a Związkiem Zawodowym Pracowników Medycznych został z formalnego punktu widzenia zakończony i żadna akcja strajkowa w szpitalu nie jest prowadzona - podkreśla Eligiusz Patalas, dyrekor szpitala wielospecjalistycznego.

Zaznacza przy tym, że cztery organizacje związkowe sformułowały nowe żądania płacowe w zakresie ich podwyższenia od 1 stycznia 2018 roku.