Współpraca polega na odpłatnym zatrudnieniu 24 osadzonych w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnienie będzie realizowane na terenie Zakładu Karnego, w odpowiednio przygotowanych do tego celu pomieszczeniach natomiast wszystkie półprodukty, produkty oraz maszyny niezbędne do wyprodukowania urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznej zapewni firma Magic Garden.

Zakład Karny w Koronowie jest już czwartą placówką, z którą firma nawiązała współpracę w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych. Zatrudniając osoby pozbawione wolności pakoska firma chce kształtować w nich nawyk pracy oraz odpowiedzialności, co pozwoli na odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

magic