Obok znanego satyryka wystąpią również Paulina Grochowska, Bartłomiej Kurowski i Ryszard Makowski, związany niegdyś z kabaretem OT.TO.

Program nosi tytuł "Niepodległość 100+". Wstęp na koncert jest wolny, za okazaniem bezpłatnej wejściówki, którą można odebrać w sekretariacie szkoły muzycznej, przy ulicy Kilińskiego 16a codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00, lub zamówić e-mail na adres sibora@atsmarketing.pl. Organizatorem koncertu jest Towarzystwo Patriotyczne Fundacja Jana Pietrzaka przy współpracy z firmą ATS Marketing Tomasz Sibora.