Urząd Wojewódzki poinformował dziś o liście inwestycji w Inowrocławiu i regionie, które zostały rekomendowane do przyznania dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. To przebudowa skrzyżowania ul. Staszica, Poznańskiej, Górniczej i Prymasa Glempa wraz z przedłużeniem tej ostatniej ulicy, a także remont ul. Cichej i przebudowa ul. Górniczej. Przebudowane mają być też drogi powiatowe w Modliborzycach i Miechowicach.

- Ostateczna decyzja będzie niebawem. Należy ona do pana premiera. Jednak już w tej chwili mogę powiedzieć, że po kilku miesiącach starań udało się na listę rekomendowanych przeze mnie zadań wpisać trzy inwestycje miasta Inowrocławia i trzy - powiatu. Ich wartość to w sumie ok. 17 mln zł, z czego wsparcie rządowe to połowa kosztów. Dziękuję wszystkim, na których wsparcie mogłem liczyć pozyskując te środki dla Inowrocławia - poinformował wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Warto wspomnieć, że projekt przebudowy wspomnianego skrzyżowania jest już gotowy.

Informacja o ujęciu inowrocławskich inwestycji na wspomnianej liście cieszy prezydenta miasta. - Jednocześnie wyrażam zaskoczenie, że wojewoda ogłosił kolejny konkurs pomimo, że pierwszy nie został jeszcze rozstrzygnięty, ponieważ powoduje to znaczne utrudnienie lub wręcz blokuje wskazanie kolejnych dróg do przebudowy - uważa Ryszard Brejza. - Doprowadziło to do sytuacji, że nie wiemy czy ponowić wnioski z pierwszego naboru czy składać kolejne, skoro nie jest znana decyzja premiera w tej sprawie. Zgłoszone w pierwszym naborze drogi są niezwykle istotne w układzie komunikacyjnym miasta - dodaje.

Jak informuje Urząd Miasta, w ubiegłym tygodniu prezydent miasta wystąpił z pismem do wojewody w tej sprawie, z prośbą o informację na temat rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.