Co należy zrobić, żeby otrzymać wsparcie na wyprawkę szkolną? Trzeba złożyć wniosek. Może to uczynić matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. Wnioski, do końca lipca można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia tego roku dodatkowo możliwe będzie składanie ich drogą tradycyjną. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy dostaniemy pieniądze? Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu tego roku, 300 zł otrzymamy nie później niż do dnia 30 września br. Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - w przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Kto nie otrzyma świadczenia dobry start? Do programu nie kwalifikują się dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te, realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce, przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Wzór wniosku o świadczenie dobry start można znaleźć pod tym adresem.

Jak informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu - w 2018 roku wpłynęło tam 5369 wniosków o wypłacenie wyprawki 300 plus.