448474182_895818485637473_4601439122652919479_n

448379211_1604475143676926_5995562613530582242_n

448460016_981877836745290_2538004084717536750_n

Aktualizacja

Pożar został już opanowany, trwa dogaszanie. Okoliczności zdarzenia będzie badać policja. Burmistrz Janikowa Bartłomiej Jaszcz zaapelował do mieszkańców o zamknięcie okien, ponieważ podczas pożaru mogą wydzielajać się substancje szkodliwe dla dróg oddechowych.

Oświadczenie po pożarze wydała firma Ekoserwis

Informujemy, że dziś (23 czerwca 2024 r.), około godziny 19:30, doszło do zdarzenia losowego w postaci pożaru w zakładzie EKOSERWIS w Janikowie.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, właściciel firmy podjął decyzję o powołaniu zespołu specjalistów, który ma na celu dokładne zbadanie przyczyn i okoliczności
tego incydentu.

Firma EKOSERWIS jest transparentna, a w kontekście zaistniałego zdarzenia deklaruje podejmowanie wszelkich możliwych działań zmierzających do wyjaśnienia jego przyczyn. Nie wykluczamy zaangażowania specjalistów zewnętrznych, takich jak biegli czy instytucje naukowo-badawcze, które mogą pomóc w ustaleniu przyczyn i okoliczności zaistniałej sytuacji. Planujemy przeprowadzić szczegółową analizę materiału z monitoringu wizyjnego - kamer wideo, które są skierowane bezpośrednio na miejsce zdarzenia, oraz skonsultować się z ekspertami i autorytetami w dziedzinie pożarnictwa w celu dogłębnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Chcielibyśmy podkreślić, że posiadamy wszelkie niezbędne zezwolenia i dokumenty, uprawniające nas do obrotu, magazynowania i przetwarzania odpadów opakowaniowych oraz wprowadzania na rynek zrecyklingowanego odpadu opakowaniowego, który w części uległ spaleniu.

W imię pełnej transparentności i troski o ochronę środowiska, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, będziemy regularnie informować opinię publiczną o postępach dotyczących ustaleń naszego zespołu dochodzeniowego. Chcielibyśmy również wyrazić nasze głębokie podziękowania dla Straży Pożarnej za błyskawiczną reakcję, która znacząco przyczyniła się do minimalizacji strat poniesionych przez EKOSERWIS.

Obecnie sytuacja jest pod pełną kontrolą, a nasza firma podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Bardzo dziękujemy wszystkim za zrozumienie i wsparcie w tym trudnym czasie.

Ekoserwis Marcin Łysiak