Jak poinformował Urząd Miasta, na godz. 12.00 w lokalach wyborczych odnotowano średnią frekwencję na poziomie 12,52%. To wyższa frekwencja niż w skali kraju (11,66%), czy województwa (11,33%). Z kolei już na godz. 17.00 frekwencja w Inowrocławiu wyniosła u nas 26,45%, a zatem mniej niż w skali kraju (28,20%).

Lokale wyborcze będą czynne do godz. 21.00, do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. Na kartach do głosowania stawiamy znak X w kratce tylko przy jednym nazwisku kandydata do Parlamentu Europejskiego.