Tematem konferencji były zagadnienia związane z nadużyciami i przestępstwami dokonywanymi za pośrednictwem urządzeń elektronicznych oraz metodami ich ścigania. Wzięli w niej udział studenci i wykładowcy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, rektor uczelni Wiesław Juchacz oraz przedstawiciele policji, starosta Wiesława Pawłowska oraz zaproszeni goście.

Komendant inowrocławskiej policji inspektor Robert Olszewski oraz rzeczniczka jednostki Izabella Drobniecka omówili najważniejsze kwestie związane z cyberprzestępczością. Poruszone zostały tematy związane ze cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży, stalkingiem, trolligiem, pishingiem, child groomingiem czy hejtem w sieci, a także omówiono sposoby walki z tym zjawiskiem.

- Cyberprzestępczość to duży obszar, który daje przestępcom pole do działania, dlatego nasza czujność jest niezwykle ważna - mówił inspektor Olszewski.

wsp_modul