Ordynacja wyborcza do Europarlamentu jest tak skonstruowana, że to, jak liczna będzie w nim reprezentacja Kujaw i Pomorza, zależy od tego, jak licznie udamy się do urn.

- Do wyborów europejskich podchodzimy bardzo poważnie, więc i pula środków, którą przeznaczamy na kampanię profrekwencyjną, ma odpowiednią wartość. To 900 tysięcy złotych - poinformował Urząd Marszałkowski.

Nagrodą za najlepszą frekwencję (najwyższy wskaźnik frekwencyjny wyrażony odsetkiem biorących udział w głosowaniu osób uprawnionych) w kategorii obejmującej pięć największych miast regionu (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław) jest 150 tysięcy złotych. Pozostałe kujawsko-pomorskie miasta i gminy będą rywalizować w czterech osobnych kategoriach (stolice powiatów, pozostałe gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie) o premie w wysokości 75 tysięcy złotych. Samorząd województwa rekomenduje, by pieniądze te zostały wykorzystane na wyjazdy młodych ludzi do wybranych stolic europejskich.

Osobno nagrodzone zostaną koła gospodyń wiejskich, jednostki Ochotniczych Strażyy Pożarnych i sołectwa, które przeprowadzą najciekawsze, najbardziej oryginalne i najbardziej nośne kampanie na rzecz szerokiego udziału w wyborach. Na piętnastkę najlepszych w każdej z tych trzech kategorii czekają nagrody po 10 tysięcy złotych każda, z przeznaczeniem na imprezy integracyjne.