Uroczyste ślubowanie złożyło też 14 radnych, na funcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w wyniku głosowania wybrano Franciszka Kochanowskiego, a wiceprzewodniczącymi zostali: Monika Pas i Mariusz Lewandowski.