Na ogłoszony przez zarząd powiatu pod koniec stycznia konkurs ofert wpłynęło czternaście wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono dziesięć. W budżecie powiatu na ratowanie zabytków przeznaczono łącznie 250 tysięcy złotych, a kwoty dofinansowania wynoszą od 10 do 60 tysięcy złotych. Wsparcie otrzymały:

  • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Krzyża w Inowrocławiu na remont elewacji budynku kościoła, remont elewacji prezbiterium wraz z zakrystiami - etap VI - kwota 60 tys. zł,
  • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy - na remont Przystani Kajakowo-Żeglarskiej ZHR w Inowrocławiu - kwota 37 tys. zł,
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Szadłowicach na remont zabytkowych organów w kościele, II etap - kwota 15 tys. zł,
  • Wspólnota Mieszkaniowa w Kruszwicy na remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2A - kwota 10 tys. zł,
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Ludzisku na prace konserwatorskie: polichromie stropu nawy głównej kościoła, etap IV - kwota 20 tys. zł,
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Tucznie na konserwację polichromii we wnętrzu kościoła, etap VI - kwota 18 tys. zł,
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Inowrocławiu na remont elewacji zachodniej - kwota 40 tys. zł,
  • Osoba prywatna z Inowrocławia na remont częściowy pałacu w Czystem - remont portyku kolumnowego - kwota 10 tys. zł,
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach na remont i konserwacja ścian kościoła - kwota 20 tys. zł;
  • Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Barbary i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rechcie na badania konserwatorskie polichromii ścian dążące do wykonania programu prac - kwota 20 tys. zł.

- Dofinansowanie, które powiat przyznaje na ratowanie powiatowych zbytków stanowi częściową pomoc, sukcesywnie jednak co roku zwiększaną. Potrzeb jest tu wiele, a z biegiem lat stan zachowania zabytków jest coraz gorszy, do czego przyczyniają się również warunki atmosferyczne. Wspieramy nie tylko prace budowlane, które przy takich budowlach są konieczne, ale i konserwatorskie polegające choćby na konserwacji polichromii czy remontach organów, ale też na opracowaniu dokumentacji, dzięki której w przyszłości kolejne zadania będą mogły być tam realizowane - mówi Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.

W ubiegłym roku dofinasowanie w łącznej kwocie 220 tys. zł z budżetu powiatu otrzymało dziesięć podmiotów, dwa lata temu 190 tys. zł rozdysponowano również pomiędzy 10 wnioskodawców, a w 2021 roku na tę samą liczbę wniosków przeznaczono 160 tys. zł. Kolejnym krokiem będzie teraz podpisywanie umów z wnioskodawcami.