Przedstawiamy trzeci materiał w ramach naszego przedwyborczego cykl rozmów z kandydatami na prezydenta Inowrocławia, tym razem pytamy o komunikację miejską.

Jakie działania należy podjąć w celu zwiększenia liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. Czy jest Pan/Pani za konsolidacją komunikacji z sąsiednią gminą Inowrocław lub innymi gminami w celu optymalizacji siatki połączeń, jakie zdanie ma Pan/Pani na temat wprowadzania bezpłatnej komunikacji (dla wszystkich lub tylko dla mieszkańców)?

kownacki
Bartosz Kownacki
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

lat 44, Janki
Członek partii politycznej: PiS

Jednym punktów mojego programu dla Inowrocławia jest wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych. Przyczyni się to do zwiększenia popularności tego rodzaju komunikacji. Co więcej, Inowrocław potrzebuje dobrego połączenia komunikacyjnego z Bydgoszczą i Toruniem. Proponuję, aby w tym zakresie połączeń również było więcej. Po pierwsze, należy poprawić jakość usług, zapewniając częstsze kursy. Dodatkowo, promowanie korzyści ekologicznych i ekonomicznych korzystania z transportu publicznego może przyciągnąć nowych użytkowników. Co do konsolidacji komunikacji z sąsiednimi gminami, byłoby to korzystne dla optymalizacji siatki połączeń i poprawy dostępności dla mieszkańców. Współpraca mogłaby przynieść korzyści w postaci lepszej koordynacji tras, a także harmonogramów jazdy komunikacji miejskiej. Wspomniane działania przyczynią się do zwiększenia efektywności publicznego systemu transportowego.

Bartosz Kownacki

slabinski
Marek Słabiński
KWW MARKA SŁABIŃSKIEGO

lat 65, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Oczekiwania mieszkańców są takie, aby komunikacja była bezpłatna przynajmniej dla osób powyżej 65. roku życia (panie z ulgą 50% w wieku powyżej 60 lat). Należy przeprowadzić szczegółową analizę kosztów firmy i ewentualnych zysków po wydłużeniu kursów na teren gmin sąsiednich. To jeden ze sposobów na zwiększenie liczby pasażerów w komunikacji miejskiej. MPK musi zarabiać i byłoby dobrze, aby zyski pochodziły z przewozu pasażerów z sąsiednich miejscowości. Bezpłatny transport w perspektywie najbliższych lat jest tylko możliwy dla mieszkańców miasta. W przeciwnym wypadku byłoby to naruszenie obowiązującego prawa. W najbliższym okresie, zgodnie z moja propozycją, można uruchomić trolejbus, który jest tańszą alternatywą dla autobusów elektrycznych i bez wątpienia byłby dużą atrakcją turystyczną. Infrastrukturę pod ten rodzaj transportu można sfinansować w ramach Zielonego Ładu. Pobliski Toruń wybudował ze środków zewnętrznych dwie nowe linie tramwajowe. Na pewno należy zróżnicować wielkość pojazdów naszej komunikacji miejskiej.

Marek Słabiński

piniewski
Wojciech Piniewski
KKW KOALICJA OBYWATELSKA

lat 64, Inowrocław
Członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

Należy zwiększyć liczbę kursów i zoptymalizować trasy autobusowe. Oczywiście bardzo korzystną sytuacją byłoby zawarcie umowy z Gminą Inowrocław i obsługa komunikacyjna zarówno mieszkańców miasta, jak i gminy, szczególnie nowych osiedli mieszkaniowych, powstałych także poza granicami miasta. Nie widzę jednak konieczności wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla wszystkich pasażerów. Szacunkowy koszt tego w roku 2025 wyniósłby ok. 5 milionów złotych. Pieniądze te pochodziłyby z podatków mieszkańców i to oni byliby fundatorami darmowych przejazdów, dla stosunkowo niedużej grupy, która jeździ autobusami i płaci za te bilety. Tę kwotę 5 milionów złotych, wolałbym przeznaczyć na realizację celów, służących dużej grupie inowrocławian i zaspokojeniu ich potrzeb i oczekiwań, takie jak np. nowoczesne obiekty sportowe.

Wojciech Piniewski

fajok
Arkadiusz Fajok
KWW ARKADIUSZA FAJOKA ŁĄCZY NAS INOWROCŁAW

lat 44, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Jestem pierwszym kandydatem na prezydenta miasta Inowrocławia, który zadeklarował wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla wszystkich inowrocławian. Obecnie miasto dokłada do MPK około 14 mln rocznie. Przy moich założeniach i redukcji kosztów związanych z obsługą biletów, koszty ponoszone z budżetu miasta nie ulegną zmianie, a mieszkańcy chętniej będą korzystać z komunikacji oszczędzając pieniądze, które potencjalnie mogą wydać w naszym mieście. Wiąże się to z optymalizacją i przemodelowaniem siatki połączeń w Inowrocławiu, na co mam gotowy plan. Nawiążę także współpracę z władzami sąsiednich gmin aby rozszerzyć połączenia również na tereny podmiejskie. Konsolidacja komunikacji przy współpracy i partycypowaniu w kosztach utrzymania jest możliwa i pożądana przez mieszkańców. Osobiście widzę same plusy - zmniejszy się ruch kołowy, poprawi bezpieczeństwo na drogach, pojawi się więcej miejsc parkingowych w centrum, poprawi się jakość powietrza oraz stan dróg w mieście.

Arkadiusz Fajok

koman
Ewa Koman
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA INOWROCŁAWIA

lat 45, Inowrocław
Nie należy do partii politycznej

Rozwój transportu publicznego to jeden z głównych obszarów #Programu Rozwoju Dla Inowrocławia. Mamy znakomity Zespół i świetną bazę naszego inowrocławskiego MPK i musimy to mądrze wykorzystać. Przede wszystkim poprzez dalszy rozwój taboru MPK, ale w oparciu o mniejsze pojazdy, co pozwoli na zdecydowane rozszerzenie zakresu świadczenia usług (w ciągu doby), częstotliwości połączeń oraz ich dalszej synchronizacji. Połączenia muszą być dla wszystkich mieszkańców dostępne przez 7 dni w tygodniu, a ich rozkład dostosowany m.in. do rytmu pracy największych zakładów pracy. Równolegle należy nawiązać jak najbliższą współpracę z samorządem powiatowym i ościennymi gminami, by nasz miejski przewoźnik obsługiwał trasy obejmujące także miejscowości poza Inowrocławiem. Wprowadzimy również system transportu alternatywnego, a przede wszystkim – Kartę Miejską, dzięki czemu korzystanie z transportu publicznego będzie wygodniejsze, także dla osób, które wybierają ten środek komunikacji incydentalnie.

Ewa Koman

Od kandydata KWW Janusz Misterski nie otrzymaliśmy potwierdzenia udziału w cyklu #IdziemyNaWybory.

Kandydaci udzielali odpowiedzi na przesłane pytania w tym samym czasie, przy czym redakcja mogła po ich otrzymaniu jeszcze poprosić o ich doprecyzowanie lub uaktualnienie z uwagi na dynamikę okresu przedwyborczego.

wybory2024