W związku z organizacją "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w dniach od 19 do 23 lutego 2024 roku, w godzinach 10.00 – 15.00 w Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu będą udzielane bezpłatne porady prawne osobom pokrzywdzonym przestępstwem w zakresie ich praw, działalności organizacji pozarządowych, samorządowych i innych świadczących pomoc materialną i niematerialną ofiarom przestępstw.