Zmiany uzasadnia się reformą oświaty i likwidacją gimnazjów oraz dostosowaniem do obowiązujących obecnie typów szkół. Jak placówki nazywać się będą od 1 września 2019 roku?

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II > Zespół Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej > Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 > Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 > Zespół Szkół Ekonomiczno-Logistycznych
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego > Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu > Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach > Zespół Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy > Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy

Nad zmianami 25 czerwca głosować będą powiatowi radni. Jeśli stosowne uchwały zostaną przegłosowane, to nowe nazwy zaczną obowiązywać z początkiem przyszłego roku szkolnego.

1 września 2018 roku we wszystkich 42 oddziałach klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naukę rozpoczęło 1 221 absolwentów gimnazjów. 47% z nich wybrało technika, 45% licea, a 8% szkoły zawodowe.