Stypendia wynoszą po 500 zł miesięcznie i będą wypłacane przez rok. Od 2003 roku z tej formy pomocy skorzystało 47 osób. Stypendia przyznawane są osobom, które spełniają określone warunki, tzn. mają poniżej 25 lat, wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce, a średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 80% minimalnego wynagrodzenia.

W tym roku stypendia otrzymają:
Mikołaj Suchodolski (II LO) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: informatyka
Mikołaj Czynsz (III LO) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: filologia angielska
Szymon Ludwig (II LO) - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: prawo