O ogłoszonym już naborze na nowe stanowisko pisaliśmy dzisiaj na naszych łamach. Do artykułu odniósł się radny Suwerennej Polski, Damian Polak. Poniżej treść przesłanego nam oświadczenia.

Szanowny Panie, pełniący obowiązki Prezydenta, czy mieszkańcy Inowrocławia za mało Panu płacą, że musi Pan zatrudnić swojego pełnomocnika do kontaktu z nimi?

Mam dla Pana rozwiązanie, które ułatwi Panu kontakt z mieszkańcami, w dwa dni w tygodniu ustala Pan trwający 2 godziny dyżur i zaprasza mieszkańców na konsultacje.

Ponadto od wielu lat funkcjonuje w strukturze UM Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, w którym pracują doświadczeni urzędnicy. Środki, które chciałby Pan przeznaczyć na utworzenie tego nowego stanowiska, proponuję przeznaczyć na podwyżki dla urzędników miejskich, którzy na codzień mają kontakt z mieszkańcami Inowrocławia i pomagają im rozwiązywać różne problemy.

Dla przypomnienia, ma Pan także dla ułatwienia kontaktu z mieszkańcami, prężnie działające w naszym mieście organizacje pozarządowe, Rady Osiedli, Młodzieżową Radę Miejską, Miejską Radę Seniorów oraz 23 Radnych Rady Miejskiej Inowrocławia!

Wystarczy rozmawiać i się kontaktować!

Damian Polak
Radny Rady Miejskiej Inowrocławia

Odpowiedź Urzędu Miasta


W nawiązaniu do wystąpienia pana radnego Polaka, wyrażamy ubolewanie, że nie skierował podobnych pytań do osoby poprzednio pełniącej funkcję Prezydenta. 28 listopada 2023 r. zatrudniono kolejnego prawnika, na wyjątkowo niekorzystynych dla Miasta zasadach umowy, pomimo funkcjonującego w strukturze urzędu, Biura Prawnego. Jest tam zatrudnionych 5 osób, o czym pan radny z pewnością doskonale wie.

Ponadto partyjna koleżanka redagowała materiały (za ustalone w umowie wynagrodzenie) do grudniowego wydania informatora "Nasze Miasto Inowrocław", pomimo zatrudniowych w Referacie Komunikacji Społecznej osób, wchodzących w skład zespołu redakcyjnego, pracującego co miesiąc nad informatorem.

Ocenę pozostawiamy mieszkańcom.

Poniżej linki do rejestru umów w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.inowroclaw.pl/rejestr-umowy/22314/obsluga-prawna

https://bip.inowroclaw.pl/rejestr-umowy/22453/przygotowanie-materialow-prasowych-do-informatora-nasze-miasto-inowroclaw

Adriana Szymanowska
Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej