W uroczystym ślubowaniu klas mundurowych w ZSP nr 1 uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu młodszy inspektor Maciej Estkowski, asp. Izabela Lewicka Woszczak z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii oraz z ramienia KWP Bydgoszcz - asp. Sławomir Szeląg.

Uczniom zostały wręczone certyfikaty przyjętego ślubowania. Ponadto wyróżniająca się młodzież otrzymała awanse na starszego kadeta i mianowanie na dowódców drużyny. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali pokaz musztry oraz przeszli obowiązkowo "chrzest bojowy" - oblanie wodą z węża strażackiego wozu.