Jeśli radni na najbliższej, poniedziałkowej sesji zagłosują za projektem przedłożonym przez prezydenta Inowrocławia, to w przyszłym roku podatek od nieruchomości, od budynków mieszkalnych lub ich części wyniesie 1,13 zł (dotąd było to 0,98 zł), w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej 33,10 zł (wcześniej 28,78 zł), a zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 15,48 zł (zamiast 13,46 zł) za metr kwadratowy. Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej firmy zapłacić mają 1,32 zł od 1 m2 powierzchni (obecnie 1,15 zł). Pozostałe stawki również pójdą w górę.

Od stycznia 2024 roku ma zostać też podniesiona opłata uzdrowiska. Za każdy dzień pobytu w Inowrocławiu turyści zapłacą już nie 5,30 zł, ale 6,10 zł.

Jako główny powód podwyżek wskazywana jest inflacja. - Biorąc pod uwagę obniżenie dochodów bieżących miasta Inowrocławia na skutek zmian w systemie podatkowym, wprowadzenia Polskiego Ładu, konieczności zapewnienia wyższych środków finansowych na pokrycie m.in. wzrostu minimalnego wynagrodzenia, cen energii oraz skutków około 16% inflacji niezbędne jest podwyższenie stawek podatku - czytamy w uzasadnieniu uchwały.