Podczas robót, które zakończą się w październiku, wykonana zostanie kontenerowa stacja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - stalowym nadziemnym zbiornikiem retencyjnym o pojemności czynnej ok. 67m3, zewnętrzną instalacją wodną, rurociągami spustowymi i przelewowymi, instalacją wewnętrzną wodno-kanalizacyjną, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz bezodpływowymi betonowymi zbiornikami.

Koszt, sfinansowany ze środków własnych Gminy Inowrocław, wyniesie 1 091 860,90 zł.