Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 122 650,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego realizatorem jest Powiat Inowrocławski. Wkład własny Miasta Inowrocławia wyniósł 100 350,00 zł, a koszt całkowity zadania 223 000,00 zł. Winda powstała w ramach zadania pn. "Budowa windy dla osób niepełnosprawnych”.

Celem projektu jest wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością, łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i edukacji oraz tworzenie warunków do korzystania przez dzieci z niepełnosprawnością ruchową z szerokiej oferty zajęć terapeutycznych, poprzez wykorzystanie stacjonarnej bazy terapeutycznej.

Przed rozpoczęciem roku szkolnego, w Przedszkolu nr 4, odbyło się spotkanie, w którym wziął udział Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza, Starosta Powiatu Inowrocławskiego Wiesława Pawłowska, Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, Magdalena Kaiser.