Będą m.in. sprzątali pasy drogowe w Inowrocławiu, naprawiali oznakowanie pionowe i poziome na drogach całego powiatu, czyścili urządzenia kanalizacji deszczowej oraz urządzeń odwadniających. Zabezpieczone zostaną ubytki na drogach: Inowrocław – Jacewo – Ośniszczewko, Szadłowice – Parchanie.

Brygady ZDP będą też wykaszać trawę, wycinać zakrzaczenia, sprzątać po wycinkach drzew i podcinać drzewa na trasie Dulsk – Góra. Brygady ZDP planują także remont chodnika w Szadłowicach czy prace pielęgnacyjne na inowrocławskich rondach – Solidarności i turbinowym. W tych miejscach kierowcy powinni liczyć się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu.