Na fanpage'u MIR.tv - Media Informacje Relacje pojawił się krótki filmik nagrany w centrum Kruszwicy:

Poprosiliśmy Urząd Miejski Kruszwicy o komentarz w sprawie pory wykonywanych oprysków. - Działania dotyczące wykonywanych oprysków spowodowane były bardzo dużą ilością gąsienic brudnicy nieparki na drzewach. Brudnica nieparka to niebezpieczny szkodnik drzew, który może doprowadzić do ich osłabienia, a nawet zamierania. Szkodniki żerują na liściach drzew, ogałacając je z nich i doprowadzając do poważnych zniszczeń. Jedno z drzew (dąb) został praktycznie całkowicie zniszczony przez szkodnika. Chcąc uchronić pozostałe drzewa przed całkowitym zniszczeniem konieczne było natychmiastowe działanie - informuje nas Katarzyna Rydz-Kąkol, młodszy referent ds. leśnictwa Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Gmina Kruszwica zapewnia, że zleca wykonywanie tego rodzaju prac firmom zewnętrznym, które swoje zadania wykonują zgodnie z obowiązującymi zasadami.

- Zabieg wykonała wykwalifikowana firma, preparatem dopuszczonym do tego rodzaju prac. Preparat przeznaczony do stosowania w obszarach leśnych i zieleni miejskiej. Zleceniobiorca posiada kilkuletnie doświadczenie, powyższych prac dokonywał nie tylko na terenie naszej gminy, ale również i na terenach sąsiadujących gmin. Problem związany z gąsienicami atakującymi drzewa nie ma charakteru tylko lokalnego. Zgodnie z informacjami producenta preparat nie stanowi zagrożenia dla owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. Najbardziej charakterystyczną cechą użytego do tego zabiegu preparatu jest substancja czynna, która charakteryzuje się wysoką toksycznością dla wielu gatunków szkodników a jednocześnie tolerowana jest przez pszczołę miodną - mówi Katarzyna Rydz-Kąkol.