W spotkaniu uczestniczyli także starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska, wójt Dąbrowy Biskupiej Marcin Filipiak oraz dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu dr Marek Rubnikowicz.

- To cenna inicjatywa, która stanowić będzie ważny punkt w ramach tegorocznych obchodów Roku gen. Władysława Sikorskiego w Powiecie Inowrocławskim. Powiat takie zamierzenia będzie wspierał, bowiem przyczynią się one do popularyzacji osoby Generała i jego związków z naszą Małą Ojczyzną. Parchanie to jedyne miejsce w Polsce, które ma obowiązek utrwalać i popularyzować osobę Generała, którego historię na pewno znamy, a Ci którzy ją dopiero poznają mogą to kompleksowo uczynić w dworze w Parchaniu. Rozmowy nasze dotyczyły także nawiązania współpracy z instytutem Generała w Londynie – mówi Wiesława Pawłowska, starosta inowrocławski.