Młodzieżowa rada miejska od lat funkcjonuje w Inowrocławiu, a od niedawna również w powiecie inowrocławskim. Dziś, 12 maja, podczas sesji Rady Gminy Inowrocław, powołano takie gremium w gminie.

- Na podstawie licznych sygnałów otrzymywanych z gminnej społeczności szkolnej oraz badania opinii młodzieży na temat Młodzieżowej Rady Gminy możemy wykazać, iż uczniowie wyrażają ogromne chęci do powołania tej instytucji. Zgodnie z przeprowadzonym badaniem niemal co piąty uczeń gminnej szkoły podstawowej ma zamiar ubiegać się o mandat młodzieżowego radnego, natomiast co trzeci uczeń posiada wiedzę na temat Młodzieżowej Rady Gminy - czytamy w uzasadnieniu przyjętej dziś uchwały.

Kandydatem na członka mogą być osoby w wieku 13-20 lat, które uzyskają poparcie minimum 30 osób w tym samym wieku i są mieszkańcami gminy Inowrocław. Ponadto konieczne będzie uzyskanie rekomendacji sołtysa lub radnego.

Konkurs na członków rady ogłosi wójt. Szczegółowy harmonogram nie jest jeszcze znany. Młodzi radni nie będą otrzymywać diety. Mogą się za to ubiegać o zwrot kosztów dojazdu na sesję.