W związku z tym mogą wystąpić znaczne utrudnienia w obsłudze interesantów Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. Bliższych informacji telefonicznych udzielają pracownicy pod numerami telefonów:

  • 52 35 55 310, 52 35 55 338 (dowody osobiste);
  • 52 35 55 289, 52 35 55 312 (ewidencja ludności);
  • 52 35 55 340, 52 35 55 211 (Urząd Stanu Cywilnego).