Jak informuje nadzór budowy SAFEGE S.A.S., ruch z drogi krajowej poprowadzony będzie dwukierunkowo - od drogi krajowej nr 25 (od strony Bydgoszczy) poprzez drogę dojazdową nr 1A (nawierzchnia tymczasowa), do odcinka jezdni głównej obwodnicy (nowo wykonana docelowa nawierzchnia jezdni), następnie poprzez nawierzchnię tymczasową do drogi krajowej nr 25 (od strony Inowrocławia).

- W czasie przedmiotowej zmiany wykonywane będzie włączenie jezdni głównej obwodnicy Inowrocławia do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 25 oraz wykonywane będą odcinki drogi dojazdowej nr 2B - przy ich całkowitym zamknięciu dla ruchu. Ze względu na liczne zwężenia jezdni, zmiany kierunku ruchu i prowadzenie ruchu po nawierzchniach tymczasowych, mając na uwadze bezpieczeństwo - wprowadzone zostanie na całym odcinku robót oraz głównego ruchu dla drogi krajowej nr 25 ograniczenie prędkości do 50 km/h. Na wykonanej nawierzchni tymczasowej – stanowiącej połączenie drogi dojazdowej nr 1A i drogi krajowej nr 25 (w km 184+750), wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30km/h - informuje Paulina Jankowska z nadzoru budowy.