- Inowrocławska drogówka w minionym tygodniu przeprowadziła dwudniowe działania ukierunkowane na niechronionych uczestników ruchu jakimi są piesi. Cykliczne działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze, a także ograniczenie zdarzeń drogowych. Będąc uczestnikiem ruchu drogowego należy zawsze zachować szczególną ostrożność zwłaszcza w rejonach przejść dla pieszych. W głównej mierze to od nas zależy bezpieczeństwo na drodze - mówi st. sierż. Emil Gawroński z KPP w Inowrocławiu.