W uroczystości wzięła udział zastępca naczelnika wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu Agnieszka Krysiak, która nawiązała do papieskich spotkań z młodzieżą i jego przesłania skierowanego do młodych. W imieniu starosty Wiesławy Pawłowskiej złożyła w izbie patrona kwiat, podobnie jak delegacja uczniów. Rocznicową uroczystość uświetniła młodzież, która zaprezentowała program poetycko-muzyczny.

wsp_modul