W dyskusji moderowanej przez Jakuba Wiecha, redaktora naczelnego portalu energetyka24.com, wzięli udział:

  • Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych, PKN ORLEN;
  • dr hab. inż. Andrzej Szałek, doradca zarządu, Toyota Central Europe;
  • dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka;
  • Karolina Molska, uczestniczka Akademii H2.

Rozwój sektora wodorowego to wielka szansa, której powodzenie zależy między innymi od ekspertów. Potrzebujemy fachowców, którzy będą w stanie tworzyć i znajdować zastosowanie dla innowacyjnych technologii wodorowych. Bez wykwalifikowanych kadr trudno mówić o rozwoju tej gałęzi gospodarki. Odpowiedzią na tę potrzebę ma być powołana przez PKN ORLEN Akademia H2, która ma pełnić rolę inkubatora kompetencji związanych z przemysłem opartym na wodorze. Jaka jest zatem geneza powstania Akademii i jakie zadania ma spełniać?

„Przygotowaliśmy w PKN ORLEN strategię wodorową, która zakłada ambitne plany zarówno w transporcie, jak i przemyśle - mówił Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLENu. - Projekty z budżetem 7,4 mld., które mają zostać zrealizowane do końca tej dekady, to w dużej mierze projekty niskoemisyjne, które wymagają specjalistycznej wiedzy i kompetencji. Zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebujemy wykwalifikowanych kadr, aby te projekty inwestycyjne zrealizować i obsługiwać po wdrożeniu. Liczymy na młodych ludzi, którzy pomogą nam w tym zakresie Transformacja energetyczna spowodowała, że ruszył globalny wyścig technologiczny. W tym wyścigu będą liczyli się ci, którzy będą kreatywnie myśleć, szybko działać i będą mieli dostęp do wiedzy”.

Akademia H2 to inicjatywa realizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym, z firmami takimi jak Toyota i PESA oraz uczelniami - Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską, Politechniką Gdańską i KEZO Centrum Badawczym PAN. Do pierwszej edycji projektu ORLEN wybranych zostało 30 studentów z 14 uczelni.

Jak wyglądają zajęcia w Akademii H2?

Akademia opiera się na dwóch filarach - teoretycznym, za który odpowiedzialne są uczelnie - i praktycznym, który polega m.in. na wizytach w zakładach produkcyjnych partnerów inicjatywy.

„Stworzyliśmy program, koncentrując się na tym, aby od praktycznej strony pokazać jak wyglądają technologie wodorowe - podkreślał Grzegorz Jóźwiak. - Jako PKN ORLEN pokazaliśmy m.in. elektrolizery, które służą do produkcji wodoru, natomiast nasi partnerzy z przedsiębiorstwa Toyota i PESA pokazali zastosowanie wodoru w transporcie. To właśnie ten praktyczny aspekt jest nowością w myśleniu o edukacji studentów”. „Odpowiedzi na wiele pytań mamy na wyciągnięcie ręki, mamy możliwość kontaktu i wymiany myśli z ekspertami, którzy pracują nad wodorowymi innowacjami na co dzień” - mówiła podczas debaty Karolina Molska, uczestniczka Akademii H2.

Paneliści biorący udział w debacie zgodnie podkreślali, że studenci, pozyskując wiedzę, stają się jednocześnie łącznikami między biznesem a światem nauki.

Jak podkreślała dr hab. inż. Beata Łuszczyńska reprezentująca Politechnikę Łódzką „Inicjatywa Akademii H2 jest wyjątkowa, bo skutkuje mobilizacją obu środowisk, naukowego i biznesowego, z ogromną korzyścią dla uczestników”.

„Firmy, które mają dużą liczbę patentów i doświadczenie, potrzebują nieskrępowanego myślenia. Potrzebne jest także spojrzenie naukowe. Transportu wodorowego nie byłoby bez tej współpracy” - zaznaczył z kolei dr hab. inż. Andrzej Szałek, doradca zarządu, Toyota Central Europe.

Studenci Akademii H2 reprezentują bardzo różne kierunki studiów - od biotechnologii, po stosunki międzynarodowe - co pokazuje, że wszystkie te dziedziny są potrzebne dla stworzenia prężnie działającego wodorowego sektora. Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia projekt ma szansę stać się niezbędnym impulsem dla rozwoju technologii wodorowych w Polsce.

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND jest odpowiedzią na potrzebę popularyzowania wiedzy dotyczącej technologii nisko- i zeroemisyjnych. To przestrzeń do międzyśrodowiskowej współpracy biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych na rzecz maksymalizacji udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w realizacji inwestycji wodorowych. Unikalność wydarzenia opiera się na połączeniu ekspozycji targowej z częścią konferencyjną, zaś tematyka wpisuje się w plan REPowerEU. Gospodarka wodorowa jest jednym z kluczowych kierunków ograniczania globalnych zmian klimatu.

https://h2poland.com.pl/pl

Źródło informacji: H2POLAND